دوره دوم متوسطه

این صفحه در مورد تازه ترین اخبار کنکور ارشد و سراسری و دکترا کار میکند.نویسنده این سایت نیز یک مدرس تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک نیز میباشد.

قیمت تدریس خصوص پائیز 1402

  ************************************************************************************************************************** ************************************************************************************************************************* **************************************************************************************************************************  

ادامه مطلب

امتحان حسابان دوازدهم

امتحان حسابان دوازدهم سری (1) امتحان حسابان دوازدهم سری (2) امتحان حسابان دوازدهم سری (3) امتحان حسابان دوازدهم سری (4)…

ادامه مطلب

بارم بندی فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی

ادامه مطلب

بارم بندی فیزیک پیش دانشگاهی تجربی

ادامه مطلب

بارم بندی حساب دیفرانسیل پیش دانشگاهی

ادامه مطلب

بارم بندی فیزیک دوازدهم تجربی

ادامه مطلب

بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

ادامه مطلب

بارم بندی ریاضی دوازدهم تجربی

ادامه مطلب

بارم بندی گسسته دوازدهم

ادامه مطلب

بارم بندی هندسه دوازدهم

ادامه مطلب
بستن